Partnerzy:

Kampania społeczna „Złap deszcz”
Kampania społeczna „Złap deszcz” adresowana jest do wszystkich mieszkańców Województwa Małopolskiego. Miejscem realizacji zadania jest powiat krakowski, a finał odbędzie się w Dolinie Będkowskiej. Grupę docelową stanowią osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież szkolna.

Kampania spowodować ma zmianę nastawienia mieszkańców Małopolski do problemu gospodarowania wodą, jej marnowania, oszczędzania, gromadzenia.

Chcemy dotrzeć do dzieci przez konkursy szkolne, do dorosłych przez plakaty, ulotki, agitację podczas imprez plenerowych oraz informowanie o możliwości wspierania akcji przez programy na rzecz małej retencji.

W dniu 18 września podczas finału XVI Biegu Po Dolinie Będkowskiej zorganizujemy fiestę ekologiczną „Złap deszcz”, podczas której zostaną wręczone nagrody dla uczestników konkursów szkolnych w ramach tej kampanii. W trakcie fiesty prowadzone będą też działania zachęcające do segregacji śmieci oraz walki ze smogiem.

Klauzula informacyjna RODO
Szanowni Państwo,
Informujemy, że Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest do Państwa dyspozycji w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 9:00 – 10:00 w biurze Stowarzyszenia w Zabierzowie, ul. Cmentarna 6.
Klauzula informacyjna RODO

100 wydanie Gońca Zabierzowskiego


Kampania społeczna „Złap deszcz”
Kampania społeczna „Złap deszcz” adresowana jest do wszystkich mieszkańców Województwa Małopolskiego. Miejscem realizacji zadania jest powiat krakowski, a finał odbędzie się w Dolinie Będkowskiej. Grupę docelową stanowią osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież szkolna.

Kampania spowodować ma zmianę nastawienia mieszkańców Małopolski do problemu gospodarowania wodą, jej marnowania, oszczędzania, gromadzenia.

Chcemy dotrzeć do dzieci przez konkursy szkolne, do dorosłych przez plakaty, ulotki, agitację podczas imprez plenerowych oraz informowanie o możliwości wspierania akcji przez programy na rzecz małej retencji.

W dniu 20 września podczas finału XIV Biegu Po Dolinie Będkowskiej zorganizujemy fiestę ekologiczną „Złap deszcz”, podczas której zostaną wręczone nagrody dla uczestników konkursów szkolnych w ramach tej kampanii. W trakcie fiesty prowadzone będą też działania zachęcające do segregacji śmieci oraz walki ze smogiem.Informacja dla szkół podstawowych oraz przedszkoli z terenu Gminy Wielka Wieś

Jednym z elementów kampanii społecznej „Złap Deszcz” zainicjowanej przez Wójta Gminy Wielka Wieś wraz ze Stowarzyszeniem Homini et Terrae jest konkurs plastyczny „Złap Deszcz”, adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli z terenu Gminy Wielka Wieś. W załączeniu regulamin konkursu.

Regulamin konkursu
Ulotka akcji "Złap deszcz"


IX Małopolskie Forum Srebrnej Gospodarki

9 października br. odbyło się w hotelu Best Western Premier (członek JIG), w Krakowie przy ulicy Opolskiej 14a, zorganizowane przez Jurajską Izbę Gospodarczą i Stowarzyszenie Homini et terrae kolejne, IX Małopolskie Forum Srebrnej Gospodarki. Partnerami Forum byli: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Wojewódzki Urząd Pracy, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Kraków Airport, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie.

Konferencję otworzył wiceprezes JIG Józef Babiński, który przekazał pozdrowienia dla uczestników forum przesłane przez wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółkę. Następnie dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Dorota Niemiec powitała zgromadzonych gości w imieniu starosty krakowskiego Wojciecha Pałki. Przedstawiła nowe inicjatywy UPPK i planowane działania wspierające na rzecz osób w wieku dojrzałym. Kontynuując ten temat doradca urzędu Józef Gil przybliżył nam zagadnienia kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego w kontekście krajowego funduszu szkoleniowego oraz powrotu na rynek pracy +50. Zasygnalizował nowy program Expres Praca i oferty pracy krótkoterminowej adresowane do seniorów a także omówił program Dojrzały Przedsiębiorca i wsparcie pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Po nim wicedyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Sylwia Bednarczyk-Mikuli zapoznała nas z najważniejszymi założeniami wsparcia seniorów w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z tematem teleopieki, programem Małopolski Tele Anioł oraz zagadnieniami dotyczącymi domów dziennej opieki oraz społecznymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi usługami wspieranymi ze środków regionalnego programu operacyjnego a także pomocą dla osób niesamodzielnych.

Z kolei wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Michał Kądziołka omówił temat doradców zawodowych, którzy wykonują bilans kwalifikacji, wyznaczają kryteria rozwojowe i proponują bony szkoleniowe dla chcących brać udział w szkoleniach ogólnych lub zawodowych. Omówił także program wsparcia dla osób wracających do kraju z emigracji zarobkowej.

Kolejno pełnomocnik JIG ds. ochrony środowiska Artur Półtorak w prezentacji „I stajesz się tym co pijesz” kontynuował omawianie tematu wody i jej znaczenia w życiu człowieka. Po nim główny specjalista ds. strategii i rozwoju Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA Agnieszka Dziaduś zapoznała nas ze strategią zarządzania wiekiem i organizacją studiów podyplomowych dla seniorów.

Pierwszą część forum zakończyła profesjonalna prezentacja przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Michała Koszmidra na temat programu CZYSTE POWIETRZE. Przekazał nam informacje dotyczące funduszy pomocowych na termomodernizację i likwidację zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce. Po przerwie interesującą prezentację przedstawiła dietetyczka Joanna Folta z firmy Natur House. Pytania ze strony słuchaczy nie miały końca. Ustalono, że temat ten będzie kontynuowany na kolejnych spotkaniach.

Część programową forum zakończyło wystąpienie dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów Aleksandry Małek, która poinformowała o sukcesach w realizacji pomocy senioralnej na terenie Gminy Zabierzów, gdzie aktualnie działają 22 kluby seniora.

Forum zakończył mikro koncert Klubu Seniora „Młodzi Duchem” z Kobylan, po nim lunch i rozmowy w kuluarach.

W Forum wzięli udział przedsiębiorcy z terenu Małopolski oraz przedstawiciele organizacji prosenioralnych i klubów seniora z terenu powiatu krakowskiego. Konferencji towarzyszyły zajęcia warsztatowe z koronkarstwa prowadzone przez „Koronczarki z Rudawy”, Grupę Rękodzielniczą przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Zabierzowie – Filii w Rudawie. Prezentowane były także wystawy prac członków Akolady Izdebnickiej. Działały stoiska informacyjne krakowskiego oddziału ZUS, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego i firmy Natur House. Partnerem przedsięwzięcia było Województwo Małopolskie, które wsparło projekt w ramach realizacji zadania publicznego „Przygotowanie i przeprowadzenie IX Małopolskiego Forum Srebrnej Gospodarki”. Patronatem Honorowym objął Forum Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski i Starosta Krakowski Wojciech Pałka. Imprezę wsparli także finansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków Airport i MARR SA. Do zobaczenia na X Jubileuszowym Małopolskim Forum Srebrnej Gospodarki w kwietniu 2020 roku.


Zapraszamy na Małopolskie Święto Pstrąga!


Małopolski Forum Srebrnej Gospodarki. Zapraszamy.


Małopolski Festiwal Ziemniaka już 6 października w Zabierzowie!


Międzygminna Bitwa Kulturalna KGW! Zapraszamy!


XII EKO Bieg Po Dolinie Będkowskiej
16 września w Dolinie Będkowskiej odbył się XII EKO Bieg o Puchar Wójta po Dolinie Będkowskiej. W biegu wzięło udział kilkuset zawodników, dorosłych i dzieci. Dorośli rywalizowali na trasie długości 6600 metrów a dzieci, stosownie do wieku na krótszych dystansach. Organizatorami biegu byli Homini et Terrae, KKS „Jura Moto Sport” i Jurajska Izba Gospodarcza. Współorganizatorami, gminy Jerzmanowice-Przeginia, Zabierzów i Wielka Wieś. Partnerem przedsięwzięcia było Województwo Małopolskie.

W biegu głównym, zwycięzcami zostali Agnieszka Cader z Zabierzowa z czasem 26:01 i Dariusz Marek z Wieliczki z czasem 22:42. Najszybszymi zawodnikami z gminy Wielka Wieś zostali Sabina Psarska 30:30 i Szymon Gatlik 27:58, najszybszymi z gminy Jerzmanowice-Przeginia Sylwia Skrzypek 31:19 i Zbigniew Borszowski 25:34 a najszybszymi z gminy Zabierzów Agnieszka Cader i Marcin Wąsikowski 27:31. Zawodnicy ci zostali uhonorowani pucharami ufundowanymi przez wójtów. Podczas biegu odbył się także I Międzynarodowy Bieg o Puchar MTT Estetica. Gościem specjalnym tego biegu był Radosław Czyż, mistrz Polski w biegu na 400 m przez płotki.

W biegu dla dzieci najliczniej reprezentowaną szkołą była Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie, która otrzymała okazały puchar i upominek. Podobne nagrody dla najliczniej reprezentowanych szkół z danej gminy, otrzymały Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach i Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi. Specjalne puchary otrzymały także Szkoła Podstawowa w Sąspowie i Szkoła Podstawowa w Kobylanach oraz English Primary School z Krakowa.

W konkurencjach dziecięcych wszyscy zawodnicy otrzymali medale i dyplomy. Zwycięzcy w kategoriach wiekowych puchary i upominki ekologiczne. Uczestnicy biegu częstowani byli napojami przekazanymi przez firmę Food Care Group z Zabierzowa oraz M&M z Bolechowic, pischingerami przekazanymi przez firmę SKOT z Krzeszowic oraz jabłkami i śliwkami przekazanymi przez hurtownią Familia. Na stoisku EKO degustowano ekologiczne produkty. W kategoriach biegów dziecięcych o Puchar im. Zofii Kwiecień, nagrody i puchary wręczali przedstawiciele rodziny Państwa Kwietniów z Giebułtowa, właściciele firmy ADOZ. Firma ta otrzymała ufundowaną przez wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka plakietę okolicznościową z podziękowaniem za wspieranie biegowych imprez sportowych.

W związku z 100-tną rocznicą odzyskania niepodległości przeprowadzono konkursy z wiedzy historycznej w tym zakresie, prezentowane były też sylwetki wybitnych Polaków tamtego okresu.

Dyrektorem biegu był Jerzy Gołębiowski a sędzią zawodów Józef Baran. Zawody miały charakter proekologiczny. Przeprowadzono akcję informacyjną oraz liczne konkursy zachęcające do zachowań służących ekologii.

Dużym zainteresowanie cieszył się także pokaz utytułowanych zawodników sekcji Kung Fu Choy Lee Fut LKS Potok Więckowice.

Organizatorzy składają podziękowania wszystkim sponsorom, którzy wsparli organizację imprezy. Bieg zabezpieczali druhowie z OSP Łazy i OSP Brzoskwinia oraz firma Trans Med Pogotowie Ratunkowe. Dziećmi w EKO Przedszkolu opiekowało się przedszkole FANTAZJA z Bolechowic. Pomiar czasu przeprowadziła firma PULSAR SPORT. W organizacji imprezy pomagała silna grupa dowodzona przez Juliana Karcza. Wsparcia finansowego udzieliło Ministerstwo Sportu i Turystyki, Województwo Małopolskie, Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Gmina Wielka Wieś i Gmina Zabierzów. Zadanie współfinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Organizatorzy składają podziękowania Państwu Wandzie, Andrzejowi i Markowi Brandysom z Gospodarstwa Agroturystycznego „Brandysówka” w Dolinie Będkowskiej za pomoc organizacyjną.

O Nas
Stowarzyszenie „Homini et Terrae” (łac. „Człowiekowi i Ziemi”) powstało w 2008 roku. Jak wynika z nazwy skupiamy się na dwóch głównych kierunkach działania, na rzecz środowiska i na rzecz ludzi.

Celem naszego działania jest między innymi integrowanie lokalnych społeczności w działaniach na rzecz ochrony środowiska, inicjowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięć ekologicznych, podnoszenie świadomości ekologicznej ludności oraz popularyzacja wiedzy przyrodniczej, ochrona naturalnych siedlisk roślin i zwierząt, wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony praw zwierząt, zapobieganie degradacji środowiska naturalnego oraz zwalczanie niewłaściwego gospodarowania odpadami, promocja zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku.

Działania na rzecz człowieka to między innymi realizacja projektów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenie diagnozy środowisk lokalnych, aktywizacja zawodowa osób uzależnionych, aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn a także osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, wspieranie rozwoju „przemysłu czasu wolnego” poprzez organizację atrakcyjnych imprez sportowych o zasięgu ponadregionalnym, edukacja zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia, wspieranie współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży, organizacja imprez turystycznych, promowanie Małopolski a także Jurajskich Parków Krajobrazowych, jako terenu do uprawiania czynnej rekreacji, sportu i turystyki.

Stowarzyszenie ma charakter otwarty i zapraszamy wszystkich chętnych do działania w dwóch powyżej wymienionych obszarach, do współpracy. Z uwagi na lokalizację siedziby stowarzyszenia na terenie Gminy Zabierzów, w powiecie krakowskim w Małopolsce, problemy tych regionów Polski będą nam szczególnie bliskie.
Copyright © Homini Et Terrae | O Nas | Statut | Działalność | Kontakt